Aktiviteter

BildKategori
1-5Läger - Skateholm 2011
6-10Pedagogiska aktiviteter
11-15Rörelse - gymnastik
16-18Traditioner
19-21Utforskande lek utomhus
 • Vi övernattar i Skateholm
  [Läger - Skateholm 2011]
 • Vattenlek vid havet
  [Läger - Skateholm 2011]
 • Mellanmål i Skateholm
  [Läger - Skateholm 2011]
 • Mellanmål i Skateholm
  [Läger - Skateholm 2011]
 • Barnen får önska middag till lägret - Tacos
  [Läger - Skateholm 2011]
 • Vi utforskar lerans olika funktioner
  [Pedagogiska aktiviteter]
 • Vi målar vad vi upplevt i skogen
  [Pedagogiska aktiviteter]
 • Vi målar och övar begreppen gul och grön
  [Pedagogiska aktiviteter]
 • Målning
  [Pedagogiska aktiviteter]
 • De yngre barnens samling - vi sitter på olika former med våra namn skrivna på golvet. Vi lär oss känna igen vår plats och vårt skrivna namn. Detta för att locka barnen att så småningom bli intrtesserade och nyfikna på skriftspråket.
  [Pedagogiska aktiviteter]
 • Samarbete genom känselövningar - Känn med fötterna på den platta du står och hitta samma känselplatta i påsen.
  [Rörelse - gymnastik]
 • Kroppsuppfattningen och kroppsmedvetenheten kan övas på många olika sätt. Genom att krypa under ett hinder lär vi oss upptäcka hur vi behöver kontrollera kroppen för att inte slå i stången ovanför.
  [Rörelse - gymnastik]
 • Koncentration, känsel och balans övas genom redskap i olika färger och former.
  [Rörelse - gymnastik]
 • Genom gymnastiken övas många olika förmågor. Inte bara fysisk utveckling i form av motorik. Utan även samarbetsförmåga, empati och turtagning.
  [Rörelse - gymnastik]
 • Balansövning
  [Rörelse - gymnastik]
 • Nobelmiddag - Barnen får uppleva hur det är att äta en finare middag med fint uppdukat bord osv.
  [Traditioner]
 • Kanelbullens dag - Vi lär oss att baka kanelbullar tillsammans
  [Traditioner]
 • Barnen får träffa tomtemor och tomtefar när det närmar sig jul. Alla barn får ta del av denna tradition och tomtefar har med sig vars en julklapp till varje barn.
  [Traditioner]
 • Vi leker i båten
  [Utforskande lek utomhus]
 • Målning med vatten
  [Utforskande lek utomhus]
 • Barnen hjälps åt att fylla på vatten för att kunna fortsätta måla
  [Utforskande lek utomhus]