Allmänt om förskolan

Arbetssätt

Vi jobbar utifrån Lpfö-98 (reviderad 2010) med temainriktat arbetssätt i perioder där vi utgår från barnens inflytande och behov. Forskning har visat att temainriktat arbetssätt bidrar till en mer fördjupad kunskap och en ökad förståelse för det inlärda. Därför föredrar vi att arbeta temainriktat vid de tillfällen vi finner det lämpligt.

Vi strävar efter att utgå ifrån barnens intressen och behov för att ta tillvara på deras nyfikenhet samt lust att lära. Vi vill vara medupptäckande pedagoger i barnens vardag för att hitta det som barnen är intresserade av och behöver lära sig just här och nu. Att fånga de ögonblick då barnen har en inre motivation kan göra att de tar till sig och fäster kunskaper bättre.

Profil

Vår profil är natur och rörelse. Vi erbjuder barnen både skogsvistelse och gymnastik med redskap. Nedan kan du läsa mer om både naturinriktningen och vad gymnastiken kan innebära i praktiken.

Natur

Under höst och vår har vi certifierad mulleverksamhet (4-5åringar) från friluftsfrämjandet. Då åker vi en gång i veckan (7 veckor på våren och 7 veckor på hösten) iväg med de äldre barnen till skogen för att delta i olika aktiviteter som anordnas där. Där lär vi oss mycket om bland annat djur och växter i praktiken. Dessa kunskaper förankrar vi sedan på förskolan med olika former av skapande och samtal. Knytteverksamheten är en enklare variant av naturverksamhet som istället riktar sig till 3åringar.

Rörelse

Gymnastik har vi en gång i veckan. Detta för att främja barnens fysiska hälsa och rörelseglädje. Vid dessa tillfällen använder vi oss av olika redskap. Redskap som finns i förskolans innersta rum. Det kan vara så som ribbstolar, balansgång, studsmatta, gunga samt rep, känselplattor, ärtpåsar, hopprep och så vidare. Fysisk aktivitet utvecklar bland annat barnens motoriska färdighet, kroppsuppfattning, koordinationsförmåga, kondition, kroppsliga självkänsla samt minskar risken för vanliga folksjukdomar orsakade av inaktivitet. I dagens samhälle finner vi mer och mer stillasittande aktiviteter i barnens hem. Därför är det viktigt att förskolan erbjuder barnen kompletterande aktiviteter som syftar till att främja deras fysiska hälsa på ett lustfyllt sätt.

Förskolans närmiljö

Vi har tillgång till egen inomhuspool för att tillsammans med barnen utforska vatten och dess olika egenskaper. Vi erbjuder potträning tidigt för de barn som nu använder blöja. Potträningen sker i samband med sång, lek och saga för att göra momentet till en positiv upplevelse för barnet. Vi ligger tätt intill Jägersros travbana med möjligheter att få ta del av hästarnas vardag i naturvetenskapligt syfte. Dessutom ligger vi nära till såväl stad som natur. Med cirka fem minuters promenad tar vi oss fram till närmsta busshållplats för att åka iväg på utflykt. På vintern har vi tillgång till de stora backarna i närområdet som vi bl.a. utnyttjar till att åka pulka på. Här finns även ett antal lekplatser som vi lätt kan ta oss till när vi tillfälligt vill byta miljö. Bland annat finns en bondgårdslekplats med diverse djur i verkliga storlekar. Denna är en av Malmös väl genomtänkta temalekplatser.