Målsättning

Vår målsättning är att barnen ska:

Ge barnen förståelse för att alla människor är lika mycket värda.

Förskolan ska vara ett komplement till hemmet och vår strävan är att både barn och föräldrar ska trivas hos oss.

Vårt mål är alltså att ge våra barn en trygg och hälsofrämjande grund som de sedan kan ta med sig vidare in i livet.