Personal

Anita driver gunghästens förskola sedan 1987. Hon är utbildad förskollärare och jobbar i barngruppen minst fyra dagar i veckan.

Jessica är utbildad förskollärare som började jobba på gunghästen september 2011. Hennes inriktning är specialpedagogisk och har främst ansvar för de yngre barnen.

Jane jobbar som barnskötare på gunghästen sedan 2006 och har tillsammans med Jessica främst ansvar för de yngre barnen.

Helén är utbildad kock och började på gunghästen år 2004. Hon jobbar främst med maten i köket men har även hand om de äldre barnen tillsammans med Anita.

(Utskrivna ansvar gäller främst under de dagar då vi har aktiviteter och utvecklingssamtal. I övrigt har vi ansvar för alla barn tillsammans.)