Rutiner

Vi öppnar 07.00
Frukost 08.00
Samling 09.00
Därefter arbetar vi med temainriktad verksamhet
Lunch 11.30
Vila 12.30
Mellanmål 14.30
Förskolan stänger 17.00

PDF file
En dag på förskolan