Våra utflykter och kulturliv

BildKategori
1-5Naturvetenskap - mulleskogen
6-9Utflykter och kulturliv
 • Vi upptäcker och leker i naturen
  [Naturvetenskap - mulleskogen]
 • Mulle hälsar på barnen i skogen
  [Naturvetenskap - mulleskogen]
 • Knytteverksamhet - styrd lek
  [Naturvetenskap - mulleskogen]
 • Här har barnen målat sin första träff med Mulle i skogen. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många olika uttrycksformer [...] Lpfö 98 rev. 2010
  [Naturvetenskap - mulleskogen]
 • Här ser vi hur barnen har samlat och skapat med olika naturmaterial. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur [...] Lpfö 98 rev. 2010
  [Naturvetenskap - mulleskogen]
 • Vi gympar med friskis & svettis på Ribersborg
  [Utflykter och kulturliv]
 • Vi besöker sagolekplatsen utanför Malmös stadsbibliotek. I läroplan för förskolan (reviderad 2010) står det att arbetslaget ska ge barn möjlighet till att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet
  [Utflykter och kulturliv]
 • En gång om året åker vi till Ystad för att titta på och åka en riktig brandbil
  [Utflykter och kulturliv]
 • Vi åker brandbil
  [Utflykter och kulturliv]